Oprávnění a certifikace

 

Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech: hydrogeologie, inženýrská geologie a sanační geologie dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a souvisejících vyhlášek.

Personální certifikát Manažer vzorkování odpadů (vzorkař odpadů) - vydaný Certifikačním orgánem CSQ-CERT při České společnosti pro jakost.

Personální certifikát Manažer vzorkování (podzemních vod) - vydaný Certifikačním orgánem CSQ-CERT při České společnosti pro jakost.

Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (HP1, HP2, HP3, HP12, HP14, HP15) vydané rozhodnutím Ministerstva životního prostředí.


Přeskočit na obsah

  • O NÁS
  • OPRÁVNĚNÍ A CERTIFIKACE
  • KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
  • REFERENCE, PRAXE